निश्चित लांबीचा धातूचा पट्टा सील

निश्चित लांबीचा धातूचा पट्टा सील