निश्चित लांबीचे प्लास्टिक सील

निश्चित लांबीचे प्लास्टिक सील